Veiledning

Trenger du noen å snakke med? Ønsker du hjelp til utfordringer i hverdagen?

Her er noen eksempler på mennesker som kommer til meg for veiledning:

Ungdom kommer ofte for å få hjelp til å finne ut av skole- og utdanningsvalg. Det kan også være mer personlige utfordringer i forhold til venner, familie og / eller skole. Eksempler på dette kan være angst eller frykt, relasjonsproblemer, føle seg utenfor eller annerledes.

Voksne ønsker ofte hjelp i fobindelse med relasjon til partner, sjefen / kollegaer eller nære familiemedlemmer. Det kan også være godt å ha noen eksterne å snakke med i forbindelse med valg av jobb eller karriere.

Idrettsutøvere har gjerne behov for hjelp til å holde motivasjonen oppe, legge feil bak seg og ha riktig fokus i forhold til det de skal prestere.

Overnevnte eksempler gjelder ofte for flere, det kan også være helt andre ting du ønsker å snakke om.

Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat hvor vi finner ut om det kan være akutelt for deg å komme til en time.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Foto: Hege Kilde