Røykeslutt

Vil du slutte å røyke?

Vi tilbyr røykeslutt ved hjelp av hypnose. Dette er en pakke som går over fire timer. 

Det er også mulighet for oppfølging i etterkant. 

Det eneste vi krever er at det er du som vil slutte.