Velkommen til Sommerfuglpiken!

Tidligere Consulo, ny nettside:

www.sommerfuglpiken.no


Det er først når du setter deg selv i sentrum at du har mulighet til å se alle rundt deg.


På disse sidene finner du informasjon om Sommerfuglpiken og hvilke behandlinger / aktiviter som er tilgjengelig.
                                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                                        Kunstner: Hilde Gustava